เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

ชื่อ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ที่ตั้ง : แม่น้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ประเภทเขื่อน : เขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบ Zoned Type  (Zoned Type Earthfill Dam)

ขนาด : สููง 36.5 เมตร ยาว 4,860 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2542

ขนาดความจุอ่าง : 785 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ชลประทาน : 135,500 ไร่