คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี

<>

80 ปี คืนสู่เหย้าชาวดงตาล งานราตรีชลกร

 

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้จัดงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าชาวดงตาล  ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกำแพงแสน

 

ภาพกิจกรรม