นิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทานรุ่น E45 มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายวิชัย ศักดิ์อุดมเมตตา นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน E45 มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเป็นทุนการศึกษาจนจบการศึกษา ให้กับนางสาวจีระนันท์ ห้วยหงษ์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ และอาจารย์ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย เป็นผู้แทนมอบ ทุนการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2561 ให้กับนางสาวจีระนันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว