คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี

<>

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจักรยานยนต์

 

     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจักรยานยนต์ โดยได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ชั้นปีที่1- 4 ซึ่งงบประมาณการจัดซื้อหมวกนิรภัยได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่ E 59 และ E 61