บรรยายพิเศษโดย Prof.Dr.Takao Masumoto

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคมคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Participatory Approach in Adaptive Water Management and Rural Disaster Planning by Irrigation Gate Operation" โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Takao Masumoto จาก Akita Prefectural University, Japan เป็นผู้เชี่ยวชาญให้การบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 

ภาพกิจกรรม

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน