ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6

ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 0-2942-8010-19 ต่อ 3500-3, 0-3435-1897 , 06-2514-4739

โทรสาร : 0-3435-1404 , 0-3435-2053

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่