เขื่อนภูมิพล                                                               เขื่อนสิริกิตต์

 

เขื่อนวชิราลงกรณ                                                      เขื่อนศรีนครินทร์

 

เขื่อนสิรินธร                                                              เขื่อนจุฬาภรณ์

 

เขื่อนอุบลรัตน์                                                           เขื่อนแก่งกระจาน

 

เขื่อนรัชชประภา                                                        เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

เขื่อนบางลาง                                                           เขื่อนท่าทุ่งนา

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล                                               เขื่อนลำปาว

 

เขื่อนลำตะคอง                                                         เขื่อนห้วยหลวง

 

เขื่อนปราณบุรี     

 

 

เขื่อนแม่กลอง                                                        เขื่อนเจ้าพระยา

 

เขื่อนนายก                                                            เขื่อนนเรศวร

 

เขื่อนปัตตานี                                                           เขื่อนเพชรบุรี

 

เขื่อนพระรามหก