ชื่อ : เขื่อนสิรินธร

ที่ตั้ง : แม่น้ำลำโดมน้อย อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประเภทเขื่อน : เขื่อนหินถมแบบแกนดินเหนียว (Rockfill Dam with Earth Core)

ขนาด : สููง 42 เมตร ยาว 940 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2514

ขนาดความจุอ่าง : 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตร

กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า : 390,000 กิโลวัตต์

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ : 86 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง