ชื่อ : เขื่อนแก่งกระจาน

ที่ตั้ง : แม่น้ำเพชรบุรี อ.ท่าสองยาง จ.เพชรบุรี

ประเภทเขื่อน : เขื่อนดิน (Earthfill Dam)

ขนาด : สููง 58 เมตร ยาว 760 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2509

ขนาดความจุอ่าง : 710 ล้านลูกบาศก์เมตร

กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า : 19,000 กิโลวัตต์

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ : 70 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง