ชื่อ : เขื่อนท่าทุ่งนา

ที่ตั้ง : แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ประเภทเขื่อน : เขื่อนหินถมและคอนกรีต (Rockfill and Concrete Gravity Dam)

ขนาด : สููง 30 เมตร ยาว 840 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2524

ขนาดความจุอ่าง : 5,503 ล้านลูกบาศก์เมตร

กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า : 380,000 กิโลวัตต์

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ : 165 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง