ชื่อ : เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ที่ตั้ง : ลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประเภทเขื่อน : เขื่อนดิน (Earthfill Dam)

ขนาด : สููง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2528

ขนาดความจุอ่าง : 265 ล้านลูกบาศก์เมตร

กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า : 9,000 กิโลวัตต์

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ : 19 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง