ชื่อ : เขื่อนลำปาว

ที่ตั้ง : แม่น้ำลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ประเภทเขื่อน : เขื่อนดิน (Earthfill Dam)

ขนาด : สููง 33 เมตร ยาว 7,800 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2511

ขนาดความจุอ่าง : 1,340 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ชลประทาน : 303,400 ไร่