ชื่อ : เขื่อนลำตะคอง

ที่ตั้ง : แม่น้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประเภทเขื่อน : เขื่อนดิน (Earthfill Dam)

ขนาด : สููง 40.30 เมตร ยาว 520 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2512

ขนาดความจุอ่าง : 310 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ชลประทาน : 100,000 ไร่