ชื่อ : เขื่อนปราณบุรี

ที่ตั้ง : แม่น้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทเขื่อน : เขื่อนดิน (Earthfill Dam)

ขนาด : สููง 42 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2521

ขนาดความจุอ่าง : 445 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ชลประทาน : 220,000 ไร่