ชื่อ : เขื่อนนายก

ที่ตั้ง : แม่น้ำนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

ประเภทเขื่อน : เขื่อนทดน้ำที่มีประตูระบายเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง 2 บาน ขนาดบานกว้าง 12.5 เมตร สูง 6 เมตร

ปีที่สร้างเสร็จ : พ.ศ. 2479

พื้นที่ชลประทาน : 574,000 ไร่ ของโครงการชลประทานนครนายก