กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ และถ่ายรูปประจำตัวนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

 

คู่มือนิสิตใหม่ (KU 78) ปีการศึกษา 2561