รณรงค์กวดขันวินัยจราจร 100%

 

รณรงค์กวดขันวินัยจราจร 100% ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่อนุญาตให้เข้าภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน